El servei de COT, present al Congrés Europeu de Cirurgia de Mà

Hi va participar la Dra. Inma Puig de la Bellacasa, adjunta al servei i experta de la Unitat de mà i extremitat superior

A mitjans de maig la localitat italiana de Rimini va acollir la 28ª edició del Congrés Europeu de Cirurgia de Mà, promogut per la Federació Europea de Societats de Cirurgia de Mà (FESSH-EFSHT).

La Dra. Puig de la Bellacasa, adjunta al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) de l’HUMT i experta de la Unitat de mà i extremitat superior, va presentar-hi el seu estudi sobre la tècnica radiològica sota estrès: BUDS test.

Es tracta d’una tècnica senzilla i àgil, fonamentada en una sòlida base biomecànica i concebuda per a diagnosticar inestabilitat escafo-lunar dinàmica amb una radiografia sota càrrega isomètrica en supinació d’ambdós canells. Aquesta està dissenyada amb el Grup de Biomecànica del canell de la UAB, i publicada al Journal of Hand Surgery americà l’any passat. Actualment s’està duent a terme un estudi prospectiu multicèntric per a validar el test.