El Dr. Jorge H Nuñez Camarero defensa la seva tesi doctoral sobre la Marxa potsperatòria en Artroplàstia total de Maluc

El dimecres, 9 de març, el Dr. Jorge H. Nuñez Camarero, metge adjunt del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'HUMT va defensar la seva tesi doctoral: "ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MARCHA POSTOPERATORIA EN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA. ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO VS. ABORDAJE POSTEROLATERAL", que va obtenir la màxima qualificació Excel·lent, pendent de rebre per part de la universitat el Cum Laude.

El tutor de la tesi va ser el Dr. Luis Carrera Calderer, metge adjunt del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i professor col·laborador integrat a la Càtedra de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Dr. Alejandro Hernández, cap de la unitat de maluc del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i el Dr. César Galo Garcia, cap de servei d'Ortopèdia i Traumatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona van ser els dos directors de dit treball.

El Dr. Nuñez basa el seu estudi en el fet que l'artroplàstia total de maluc malgrat ser una intervenció amb una taxa d'èxit elevada, els pacients presenten anomalies de la marxa fins i tot 10 anys després de la seva cirurgia. El propòsit d'aquest assaig clínic va tenir com a objectiu comparar els canvis als paràmetres espai-temporals de la marxa, la cinemàtica i la cinètica, així com l'avaluació d'activitats de la vida diària com incorporar-se i asseure's en una cadira, pujar i baixar escales, entre l'abordatge anterior directe i el posterolateral després d'una artroplàstia total de maluc.

Els pacients van ser estratificats aleatòriament en dos grups de tractament: Al grup d'estudi es va realitzar un abordatge anterior de maluc i al grup control es va realitzar un abordatge posterolateral de maluc. L'avaluació de la marxa es va fer preoperatòriament i postoperatòriament a les 12 i 24 setmanes.

A l'estudi pel que fa a l'anàlisi de la marxa, sedestació i incorporació, pujada i baixada d'escales es va observar una millora als paràmetres cinètics i cinemàtics després de la cirurgia en ambdós grups. En comparar els valors preoperatoris amb els valors a les 24 setmanes, entre els dos grups no es van trobar diferències significatives. No obstant això, els pacients intervinguts mitjançant abordatge anterior van presentar més velocitat per incorporar-se d'una cadira i una velocitat més gran per baixar escales a les 24 setmanes postoperatòries.

Estudi de la marxa s'ha pogut realitzar gràcies a la col·laboracio del Dr. Alex Pasarín, cap del servei de Rehabilitació i Medicina Física i coordinador del laboratori UProof de biomecánica clínica, Hospital Sant Rafael de Barcelona.