El Servei de COT publica un article sobre la fractura de maluc a Archives of Osteoporosis

Es va publicar el passat mes de febrer i recull les diferències en el maneig de la fractura de maluc a les diferents comunitats autònomes del territori espanyol.


El passat mes de febrer la revista Archives of Osteoporosis va publicar l’article “Hip fractures in Spain: are we on the right track? Statistically significant differences in hip fracture management between Autonomous Communities in Spain”. Es tracta d’un estudi conduït per la unitat d’Ortogeriatria del servei de COT de l’HUMT, que analitza les dades del Registro Nacional de Fracturas de Cadera (RNFC) i realitza una estratificació per Comunitats Autònomes. A l’article es recullen les diferències entre diferents regions, especialment centrades en el retard quirúrgic, tipus d’anestèsia, mobilització precoç o estada hospitalària.

Les dades han estat recollides en el Registro Nacional de Fracturas de Cadera, que va començar a l’any 2017, des dels inicis la Unitat de Trauma Geriàtrica de l’HUMT ha estat un agent actiu. En l’actualitat es compta amb la participació de 80 Hospitals i 16 Comunitats Autònomes i proporciona informació de més de 31.000 fractures de maluc. Aquesta informació pot ajudar a millorar el tractament d’aquests pacients, establir estàndards de qualitat i comparar-lo amb altres registres internacionals.

La Unitat de Traumatologia Geriàtrica del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’HUMT atén una mitjana de 250 fractures anuals, amb una edat mitja dels pacients de 85 anys. Es tracta d’una unitat d’Ortogeriatria, model 4 de Kammerlander, és a dir, amb tractament multidisciplinar integrat i circuits ràpids de tractament (Fast-Track surgery). Des del 2018 aquesta unitat ha estat reconeguda amb medalla de bronze a Fracture Liason Service per la International Osteoporosis Foundation (IOF).

La UTG divideix la seva estratègia de desenvolupament en diferents projectes, que inclouen la formació; la innovació amb la introducció de noves tècniques quirúrgiques i de control del dolor (bloqueig ilofascial), l’estalvi de sang i la rehabilitació precoç; la recerca amb la participació d’estudis locals i multicèntrics internacionals i el benchmarking amb la participació en diferents societats i Registres, com RNFC.

Dades de l’article:
Hip fractures in Spain: are we on the right track? Statistically significant differences in hip fracture management between Autonomous Communities in Spain
Pablo Castillón, Jorge H Nuñez, Fatima Mori-Gamarra, Cristina Ojeda-Thies, Pilar Sáez-López, Jordi Salvador, Francesc Anglés, Juan Ignacio González-Montalvo, participants de la RNFC