Els accidents amb patinet elèctric impliquen fractures en un 36% dels casos


El gran increment a les grans ciutats en l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) -bona part dels quals són patinets elèctrics- ja s'evidencia a les estadístiques de sinistralitat viària i Terrassa no n'és una excepció. En aquest sentit, el servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) va dur a terme -entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2021- un estudi prospectiu observacional per analitzar la incidència i la gravetat dels accidents amb els esmentats vehicles.

Liderat per la Dra. Silvia Maria Miguela Álvarez, adjunta al servei de COT, el treball recull durant l'esmentat període els 137 pacients accidentats amb VMP que van ser atesos al servei d'Urgències de l'HUMT i posa de manifest que en un 36,5% dels casos el traumatisme va anar associat al diagnòstic de fractura.

Pel que fa a la localització de les lesions, l'estudi evidencia que les més freqüents es localitzen a les extremitats superiors (29%) seguides de les extremitats inferiors (25%). Els traumatismes cranioencefàlics suposen un 15,5% dels casos, les lesions de caire toràcic un 4%, les de pelvis un 1,5% mentre que les de columna representen un 1%. Destacar que en un 24% dels casos van presentar més d'una localització anatòmica.

El treball també recull que, donada la gravetat de l'accident, en un 12,5% dels casos va ser necessària l'activació del Codi Politraumàtic -un protocol estandarditzat d'atenció al pacient que presenta múltiples traumatismes que implica la mobilització d'un equip específic i multidisciplinar de l'hospital- i dos d'aquests pacients van requerir ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Un 12% del total d'accidentats van necessitar tractament quirúrgic.

En termes de gènere, dels 137 pacients, un 55,4% són homes i un 44,5% dones mentre que un 8,7% són menors de 18 anys. En referència a l'estada hospitalària, en un 72,5% dels casos van romandre-hi menys de 4h, un 13,5% entre 4 i 24h i el 14% restant van tenir la necessitat de passar-hi més d'un dia.

D'acord amb les dades facilitades per la Policia Local de Terrassa relatives a les circumstàncies dels accidents, el treball també posa en relleu que dels 137 accidentats, un 87,6% es van lesionar com a conductors del VMP i un 12,4% com a acompanyants, vianants o conductors d'un altre vehicle. Pel que fa a l'ús del casc, només un 19,7% dels conductors en duien, només un 9% dels accidentats disposaven d'assegurança específica per a patinets elèctrics mentre que un 8% va manifestar haver consumit alcohol.