L'embaràs i la tos ferina

< Tornar enrere

Què és la tos ferina?
La tos ferina és una malaltia molt contagiosa causada per un bacteri que ocasiona una infecció de les vies respiratòries. Els convivents i els cuidadors, a través de la tos i els esternuts, són les principals fonts de transmissió de la malaltia als nadons encara no vacunats.
En els adults, el quadre respiratori és lleu o asimptomàtic, però en els nadons, en els primers mesos de vida, la malaltia pot ser més greu i fer necessària l’hospitalització. En alguns casos fins i tot pot produir la mort.

Com es pot prevenir?
Mitjançant una vacuna que protegeix contra la tos ferina, el tètanus i la diftèria.

Què vol dir que la tos ferina és una malaltia emergent al nostre país?
Que les dades de vigilància epidemiològica ens indiquen un increment del nombre de casos notificats de la tos ferina en els darrers anys respecte als anteriors.

Quan està indicada la vacunació amb DTPa en dones embarassades?
La vacuna contra la tos ferina (DTPa) es recomana a totes les embarassades, preferentment entre les 27 i les 36 setmanes de gestació. Tanmateix, es pot administrar en qualsevol moment de l’embaràs.
Cal vacunar-se de nou en cada embaràs, independentment de quan s’hagi rebut l’última dosi de vacuna del tètanus i de si s’ha rebut la vacuna en un embaràs anterior.

Quan no està indicada?
En cas d’al·lèrgia a algun dels seus components. Aquesta situació és extremadament rara.

És segura la vacuna DTPa?
Sí. Es tracta d’una vacuna inactivada que no pot produir la malaltia i que és segura durant l’embaràs.
Les vacunes, com qualsevol altre fàrmac, poden provocar esdeveniments adversos, què són molt poc freqüents i solen ser lleus (molèsties locals al lloc de la punxada).

Per què cal vacunar la dona embarassada contra la tos ferina?
Perquè l’objectiu és protegir el nadó des del naixement. La vacunació al tercer trimestre de la gestació permet que la mare generi anticossos que passaran al fetus a través de la placenta. En conseqüència, en el moment del part el nadó tindrà anticossos materns que el protegiran contra la tos ferina.
D’altra banda, com que la majoria de les mares vacunades estaran protegides contra la tos ferina, no podran contagiar la malaltia al seu nadó durant les primeres setmanes de vida.

En una consulta preconcepcional, està indicat vacunar la dona contra la tos ferina?
Es recomana esperar i vacunar preferentment entre les 26 i les 37 setmanes de la gestació, per tal que la mare transfereixi el màxim d’anticossos al seu fill o filla.

Si la dona ha estat vacunada durant la infància contra la tos ferina, cal revacunar-la?
La immunitat de la vacuna de la tos ferina és limitada. Per això, es recomana la revacunació durant l’embaràs en tots els casos, independentment del temps transcorregut des de l’última vacuna.

Què passa si una embarassada no ha estat vacunada abans de les 36 setmanes de gestació i vol vacunar-se?
Se li hauria de recomanar la vacunació contra la tos ferina.
La vacuna requereix aproximadament dues setmanes per presentar resposta. En aquesta situació, podria ser que el temps per a la transferència d’anticossos fos molt curt i no s’aconseguissin els nivells màxims d’anticossos en el nadó.

Per què està recomanat vacunar-se contra la tos ferina en cada gestació?
Per tal de transmetre la quantitat d’anticossos més elevada possible al nounat.
La vacuna, com la malaltia, presenta una duració de la immunitat limitada, i la quantitat d’anticossos disminueix progressivament.

Es pot vacunar contra la grip i la tos ferina el mateix dia?
Sí, ambdues vacunes es poden administrar en una mateixa cita o en una visita de seguiment de l’embaràs al centre sanitari.

Quan se li administrarà al nadó la primera dosi de vacuna contra la tos ferina?
D’acord amb el calendari de vacunes sistemàtiques de Catalunya, la primera dosi de la vacuna contra la tos ferina se li administrarà als dos mesos de vida.