La unitat de Patologia Mamària publica dos articles en revistes d’impacte científic

Es tracten de les revistes Clinical Breast Cancer i Breast Diseases

El passat mes d’agost la unitat de Patologia Mamària va publicar dos articles:

Intraoperative Sentinel Node Fine-Needle Aspiration Biopsy as a Substitute for Whole Sentinel Node Excisional Biopsy
Israel Barco , Antonio García-Fdez , Elena Vallejo , Xavier Tarroch , Montse Ysamat , Cinthya J Báez , Manel Fraile

Es va publicar a la revista Clinical Breast Cancer. Els autors centren l’estudi en la possibilitat d’ometre l’extirpació del gangli sentinella axil.lar en sintonia amb la tendència actual a desescalar la cirurgia ganglionar.

En aquest article s’han inclòs 80 pacients amb càncer de mama i amb biòpsia del Gangli Sentinella (BGS), entre desembre de 2020 i maig de 2022. Després de la identificació del gangli sentinella (GS), el cirurgià de mama realitza la PAAF del gangli. Els resultats es van comparar amb l’avaluació patològica definitiva del gangli.

Els autors conclouen que hi ha una bona correlació entre la PAAF del GS i l’AP definitiva, i suggereixen la possibilitat d’ometre l’extirpació del GS en casos amb PAAF intraoperatoria negativa.


Clinico-pathologic factors associated with the occurrence of early and late metastatic spread in a cohort of breast cancer patients
I Barco, C Chabrera, A García-Fdez, M Fraile, N Giménez, E Vallejo, P Zarco, S González, C González, I Larrañaga, M Garcia-Font

Que es va publicar a la revista Breast Diseases, centra l’estudi en els factors associats a l’aparició de metàstasis en pacients intervingudes de càncer de mama.
L’estudi recull un total de 2.708 pacients amb càncer de mama, incloses en una base de dades que abasta des del 1997 fins al 2019. L’anàlisi es concreta en analitzar les pacients que havien patit càncer de mama metastàtic precoç (EMBC) (que es presenta durant els primers 36 mesos) versus el càncer de mama metastàtic tardà (LMBC) (que es presenta més enllà dels 3 anys) per a determinar els possibles factors predictius diferencials.

L’estudi conclou que el càncer de mama metastàtic precoç (EMBC) i el càncer de mama metastàtic tardà (LMBC) apareixen com dues condicions separades, amb resultats diferents. En el grup de EMBC, els factors relacionats amb la biologia tumoral van ser significatius (grau histològic, mida del tumor, índex de massa corporal), mentre que per a LMBC, hi han altres factors d’acció lenta que semblen estar involucrats (la detecció precoç, la baixa càrrega tumoral, la bilateralitat).