Com puc prevenir la Toxoplasmosi durant l’embaràs?

Durant el primer mes d’embaràs l’equip obstètric (equip de ginecologia i equip llevadora) sol·licitarà que et facis una analítica per obtenir informació sobre els anticossos o infeccions que puguis tenir, entre aquests comprovar la presència dels anticossos de la toxoplasmosi.

La toxoplasmosi és una zoonosi que es pot transmetre al fetus verticalment quan una embarassada té una infecció aguda provocada per aquest protozoo. Es tracta d’un paràsit que pot viure dins de les cèl·lules dels éssers humans i dels animals, sobretot dels gats i dels animals de granja.

Excepte en casos d'immunodepressió greu, només hi ha risc de transmissió vertical de la malaltia en la primoinfecció materna.

El que el fa perillós és que es tracta d’un organisme que pot travessar la placenta, per tant l'afectació al fetus es produeix per la infecció de la placenta i pot tenir causes greus com causar greus alteracions postnatals o produir la mort intrauterina. El risc de l'afectació fetal està en relació directa amb el moment de la infecció materna, durant el primer trimestre, la infecció tindrà conseqüències molt més greus, però el risc de transmissió és més baix. En canvi durant el tercer trimestre, el risc de transmissió és molt alt, però la gravetat de les lesions fetals és molt menor.

En la majoria dels casos d’infecció són asimptomàtics i en el cas de presentar algun símptoma, aquests són de curta durada i similars a una grip comú, per tant moltes dones no són conscients de patir la infecció.


Els gats i el risc de patir toxoplasmosi

Lluny del que es pugui pensar el contagi no es produeix pel contacte com un gat, una embarassada pot tocar i acaronar un gat.

El gat contrau la malaltia si menja carn crua infectada amb el paràsit, aquest paràsit es multiplica en els intestins de l’animal i per tant està present en la femta, que contaminarà la terra i, com a conseqüència, la fruita i les verdures que s'hi cultivin, les quals seran font de contagi d'altres animals.
També s'ha descrit la transmissió de la infecció per diversos vectors, com ara mosques o altres insectes, o bé pel contacte entre mà no contaminada i mà contaminada (per la manipulació de carns, aliments o terra amb ooquists i la mucosa bucal). Però si el gat no està infectat i no surt de casa, ni menja carn crua ni tampoc està en contacte amb altres animals que puguin ser portadors, no té perquè infectar-se.

Per evitar riscos de patir la Toxoplasmosi s'ha d'evitar el contacte amb gats (desconeguts o fins i tot gats coneguts, però que tenen contacte amb altres de no coneguts) i amb tots els materials que puguin estar contaminats amb la seva femta. Com també tenir precaució durant la manipulació de la terra amb femta de gat, ja que es recomana utilitzar guants i realitzar una bona higiene de les mans després de qualsevol contacte.

La prevenció se centra en una bona higiene i una dieta correcta

  • No ingerir carn crua o contaminada. S’ha de consumir la carn i els productes càrnics ben cuits (a altes temperatures > 70-80º).
  • Cal utilitzar guants, quan es manipuli carn i rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó, després de la manipulació de la mateixa.
  • Cal evitar, durant la manipulació de la carn crua o altres aliments crus, el contacte de les mans amb la mucosa bucal o dels ulls.
  • S'han de mantenir molt nets els estris que s'utilitzin per a la manipulació de la carn i aliments crus.
  • Els embotits i carns curades també poden contenir el paràsit. La congelació a baixes temperatures (< -18º durant >48hores) també destrueix els ooquists del paràsit.
  • Cal fer servir guants sempre que es manipuli terra, tant si és al camp com a l'hort o al jardí.
  • Les fruites i verdures que s'hagin de consumir crues s'han de rentar molt bé i pelar.
  • Cal utilitzar guants per manipular les fruites i verdures crues o bé rentar-se les mans, amb aigua calenta i sabó, després de fer-ho.
  • Durant la manipulació de les fruites i verdures, és important evitar el contacte de les mans amb la mucosa de la boca i dels ulls.