Quines proves diagnòstiques em faran durant el primer trimestre?

Programa de diagnòstic prenatal

El diagnòstic prenatal consisteix en una sèrie de proves que permeten detectar precoçment determinades anomalies congènites del fetus. Consisteix en unes proves (extracció de sang i ecografia) que calculen el risc que té una dona embarassada de tenir un fetus amb alteracions que afecten els diferents òrgans i que poden comprometre el seu desenvolupament físic i/o mental: cribratge prenatal.

Amb el cribratge ens permet conèixer el risc del fetus a patir algunes malalties com ara les síndromes de Down i d'Edwards (malalties produïdes per una anomalia en els cromosomes, que són la part de les cèl·lules que conté informació essencial) i els defectes del tub neural (que poden provocar anomalies de la columna vertebral, com l'espina bífida).

És recomanable que totes les dones embarassades es facin les proves el més aviat possible, a partir de la vuitena setmana de gestació.

Tècniques de cribratge:

  • Diagnòstic prenatal del primer trimestre: Es recomanable realitzar aquest estudi durant el primer control de l'embaràs i abans de les catorze setmanes de gestació. Consisteix en una anàlisi de sang i una ecografia que mesura el plec de la nuca del fetus. Si el resultat indica un risc baix se segueixen els controls periòdics habituals de l'embaràs. En canvi, si el resultat dóna un risc alt, s'informa a la mare de la possibilitat de realitzar una prova diagnòstica invasiva que pot ser la biòpsia corial o l'amniocentesi.
  • Ecografia del primer trimestre. Es realitza entre les 11 i 13,6 setmanes de gestació. Té com a objectius:
Valorar la vitalitat embrionària
Estimar l’edat gestacional
Mesurar el plec nucal
  • Analítica del primer trimestre. Amb aquesta prova es controlen una sèrie de paràmetres per valorar l’estat de salut de la dona: Grup i Rh, Coombs indirecta, Hemograma, Urinocultiu, Rubèola, Sífilis, Hepatitis, HIV i Toxoplasmosi. Cribratge bioquimic, citologia si cal...
  • Exploració física general, obstètrica adequada a l’edat gestacional: Tensió arterial, pes, proteïnúria, glucosúria.