Quan haig de fer la primera visita amb el meu metge o metgessa?

És important realitzar la primera visita de control de l'embaràs abans de la 10 setmanes de gestació.

Durant aquesta es realitza una valoració completa de teva salut, a partir de la informació obtinguda mitjançant la realització de la història clínica, l’exploració física i les exploracions complementàries (analítiques, cribratges, ecografies). Amb aquestes dades ens permetran situar l’embaràs en el nivell de risc que li correspongui i definir el nombre de visites que necessites, com també assignar-te quin professional les haurà de realitzar.