Es pot fer prevenció amb el càncer de mama?

Es promou la participació de les dones de cinquanta a seixanta-nou anys en les mamografies del cribratge poblacional de càncer de mama i es fa educació sanitària i atenció a les dones que presenten un risc superior al poblacional.