Tindré el meu bebé amb mi tot el temps?

  • El nadó romandrà amb la mare, a l’habitació, durant tot l’íngrés, excepte si presenta algun problema de salut.
  • Intentem evitar els ingressos perllongats per facilitar la integració del nouvingut en la família al més aviat possible.
  • Oferim, en els embarassos de baix risc i parts sense complicacions, la possibilitat que la mare s’aculli al programa d’alta precoç (alta en 24-48 hores), que inclou assistència domiciliària per part de la llevadora i un control pediàtric programat.
  • Recomanem sempre la lactància materna. Les infermeres de la planta de maternitat aconsellen, assessoren i ajuden les mares en l’alletament. No es dóna cap aliment al nadó sense informar els pares.


Després de l’alta, la mare i el nadó poden assistir als tallers d’alletament que es fan als diferents Centres d'Atenció Primària de MútuaTerrassa: CAP Rambla, CAP Terrassa Sud, CAP Oest, CAP Can Trias-Ernest Lluch, CAP Sant Cugat, CAP Turó de Can Mates, CAP Valldoreix, CAP Olesa i CAP Rubí
Per a més informació visiteu la pàgina sobre Lactància Materna.