8 noves habitacions individuals que permeten seguir les cures neonatals amb intimitat i tranquil·litat

El nostre servei es caracteritza per una escolta activa envers les necessitats de la dona. Som un equip de professionals joves que té en compte la capacitat de decisió, respecte i empoderament com els valors que ens defineixen juntament amb una voluntat transformadora cap a una medicina més humanitzada .

Ser respectuosos amb la dona i atorgar-li el protagonisme que mereix és la voluntat del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), el qual treballa amb voluntat transformadora -conjuntament amb el Servei de Pediatria- per posar en valor un tracte més humanitzat que repercuteixi en la figura de la dona així com en el seu nadó i entorn més immediat.

Integrat per un equip de professionals jove i compromès, el servei en qüestió treballa amb la premissa d’escoltar els requeriments de la dona i respectar al màxim tant el seu cos com les seves decisions. Amb un tracte molt accessible, tots ells estan implicats amb el benestar i la seguretat de les seves pacients i alineats envers la conveniència de promoure una medicina més propera.

Parts respectats, embarassades empoderades

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia és especialment sensible durant el procés de l’embaràs i específicament en el moment del part. En aquest sentit, tant el procediment de dilatació com el propi part es duu a terme al mateix espai i sempre preservant al màxim la intimitat de la parella. Una molt baixa taxa d’episiotomies i una cesària del tot respectada corroboren la consideració del servei envers la dona i el seu cos.
L’estret vincle entre la mare i el nadó és un altre dels seus trets definitoris ja que en cap circumstància s’opta per separar-los, sempre que les condicions clíniques ho permetin. La pràctica del “pell amb pell” s’implementa en tots els casos amb els múltiples beneficis que se’n deriven: facilitar el desenvolupament de la lactància, estabilitzar la freqüència cardíaca del nadó, ajudar a la regulació de la temperatura, promoure l’establiment del vincle afectiu i, en definitiva, disminuir l’estrès del part.

Els parts de baix risc estan liderats per llevadores i totes les mares compten amb un suport específic a l’alletament matern, inclosos els casos més complexes ja que s’aborden amb professionals experts. Les cures neonatals es realitzen a la mateixa habitació -d’acord amb el criteri de mantenir el nexe entre la mare i el nadó- i aquestes són sempre individuals i estan equipades amb bressols de collit i servei propi. A més, mitjançant el circuit d’alta precoç, s’afavoreix el retorn a casa de la mare i el nadó en un període màxim de 48h i coordinat amb una llevadora a domicili per realitzar el seguiment postpart.