La unitat de patologia mamària present en la 1ª edició d'Actualització en lactància materna

El passat 20 de juny va concloure la 1ª Edició d'Actualització en lactància materna, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El Dr. Israel Barco, ginecòleg de la unitat de patologia mamària, va exercir com a docent del mòdul Patologia mamària i lactància, que se centrà en la mastitis, la cirurgia mamària i la lactància i el càncer de mama i lactància.


Es tractava d'un curs dirigit a professionals sanitaris dels serveis de Pediatria i d'Obstetrícia per a potenciar la formació continuada tant de l'àmbit hospitalari com de l'atenció primària relacionats amb la salut de les mares i dels nadons. Aquest curs va ser im­partit per professionals de diferents disciplines, tots ells experts en les diferents àrees que van oferir un abordatge integral en la tasca de suport a l'alletament matern.


Durant les sessions, que es van iniciar el passat 25 de maig i que van tenir continuïtat els dies 6, 13 i 20 de juny, es van actualitzar coneixements en lactància ma­terna i en el maneig dels problemes més habituals d'acord amb l'evidència disponible, en de­finitiva, aportar eines que ajudin als professionals en la tasca del dia a dia i ampliar la formació en aquesta àrea.