Tecnologia d’ultrasò focalitzat HIFU (High Intesity Focused Ultrasound)

Actualment, les aplicacions clíniques més rellevants de la teràpia HIFU són en el camp de la ginecologia (i l’oncologia), pel tractament de qualsevol tipus de tumoració sòlida benigna o maligna. La teràpia HIFU és una tècnica molt difosa a la Xina, Japó, Singapur i Corea del Sud, però el seu desenvolupament a Europa és més novedós, sent la sala de HIFU de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) la primera d'Espanya i la tercera d'Europa.

L’HUMT fa 10 anys que hi treballa per tal de tractar determinats tipus de miomes que probablement sense HIFU haurien requerit de cirurgia i amb aquesta tècnica s’ha aconseguit reduir-los. Gràcies a HIFU un total de 42 dones han pogut aconseguir un embaràs en el transcurs d’aquests 10 anys (sense l’aplicació d’aquesta tecnologia segurament haurien estat casos d’infertilitat), 29 dels quals van resultar naixements a terme.


Es tracta d'una alternativa terapèutica no invasiva i regeneradora basada en mecanismes físics reconeguts per al tractament local de tumors benignes i malignes. No substitueix a cap tractament, però afegeix clares opcions terapèutiques. Els ultrasons focalitzats d'alta energia són especialment eficaços pel tractament de tumors sòlids que actuen en profunditat sobre les lesions perjudicant només un punt concret mitjançant ablació tèrmica sense alterar el teixit circumdant.

La singularitat d'aquesta tecnologia radica en què evita la introducció de dispositius o agulles en el teixit a tractar, essent així la menys invasiva de les tècniques de recent desenvolupament. És una modalitat terapèutica que utilitza l'acció produïda per una hipertèrmia transitòria (60-100ºC) induïda per ultrasons a fi de generar necrosis coagulativa de teixits biològics. La necrosis tissular generada és posteriorment reabsorbida pel teixit sa circumdant o progressa a fibrosis com a mecanisme reparador tissular. Aquesta modalitat també és coneguda com ablació tèrmica.