El Dr. Jordi Rodríguez lidera un article que avalua l’impacte del HIFU dels miomes uterins sobre gestacions posteriors

Se n’ha fet ressò recentment la International Journal of Hyperthermia

Sota el títol "Pregnancy outcomes after ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound (USgHIFU) for conservative treatment of uterine fibroids: experience of a single institution" la revista International Journal of Hyperthermia (amb un factor d'impacte del 3.6) ha publicat recentment aquest treball que aplega els resultats dels serveis de Ginecologia i Obstetrícia i Diagnòstic per la imatge del l'HUMT, de gestacions en dones tractades amb HIFU per miomes uterins. L'estudi, liderat pel Dr. Jordi Rodríguez, demostra que el tractament conservador dels miomes uterins amb la tecnologia USgHIFU permet aconseguir gestacions a terme amb molt poques complicacions i sense riscos obstètrics afegits.


El treball inclou 560 dones amb edat mitjana de 41 anys, portadores de miomes uterins simptomàtics i avalua l'impacte del tractament HIFU dels miomes uterins sobre les gestacions posteriors. Durant el seguiment es van identificar un total de 71 gestacions, constituint la sèrie més llarga d'embarassos després de tractament amb HIFU en un país occidental. Aquesta dada és especialment rellevant si tenim en compte que actualment existeixen ja més de 290 centres a tot el món que disposen de la tecnologia HIFU per tractar miomes uterins, en països com els Estats Units, Canada, Anglaterra, Alemanya i França entre d'altres.

Pel que fa a les conclusions, el 82% de les gestacions es van aconseguir de forma espontània i el 18% restant mitjançant fecundació in vitro. Hi van haver 43 naixements (61%) -incloent una gestació gemel·lar-, 22 avortaments espontanis i 6 interrupcions voluntàries per motius personals. No hi van haver complicacions destacables durant el curs de la gestació o el part.

El treball també detalla no es van produir casos de placenta accreta ni de ruptura uterina durant la gestació o el part, complicacions que si que estan descrites en pacients sotmeses a miomectomia o embolització de les artèries uterines (EAU). Cal destacar la baixa taxa de prematuritat (6%) i de cesària, que en la sèrie en qüestió va ser del 43%, molt inferior a la reportada per altres autors després de miomectomia (59%), EAU (63-80%) o HIFU (50-81%).

L'estudi també precisa que el pes mig dels nadons va ser de 3.1 kg, i tots van tenir un desenvolupament normal durant el post part i la lactància. Tanmateix, després de l'ablació HIFU, els miomes van disminuir en volum i les pacients van presentar una milloria significativa dels símptomes. Aquests resultats es van assolir en dones amb miomes grans -amb diàmetre màxim mitjà de 6.4 cm- superior al reportat en la majoria de sèries de tractament amb HIFU.

Els autors de dit estudi són:
J. Rodríguez, J. Isern, N. Pons, A. Carmona, E. Vallejo, J. Cassadó, J. A. De Marcos, M. Paraira, N. Giménez i A. Pessarrodona, tots ells professionals de l'HUMT