Diverses societats científiques manifesten que “l’embaràs és una oportunitat per detectar dones amb risc cardiovascular”


La conclusió s'ha fet publica aquesta setmana, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona (8 de març) i el Dia Internacional del Risc cardiovascular (14 de març). Segons el document de consens, elaborat per set societats científiques catalanes "el nombre de dones embarassades amb risc de desenvolupar malalties cardiovasculars al llarg de la seva vida ha augmentat als últims anys als països occidentals degut al augment de l'edat materna i la creixent prevalença dels factors de risc cardiovascular: diabetis mellitus, hipertensió, hipercolesterolèmia, obesitat, sedentarisme i tabaquisme".

El treball -en el qual hi ha intervingut la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició, la Societat Catalana de Cardiologia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, l'Associació Catalana de Llevadores, l'Associació d'infermeria familiar i comunitària de Catalunya i l'Associació Catalana de Salut Laboral- també alerta que "encara que la dona no hagi presentat factors de risc cardiovasculars prèviament a l'embaràs, alguns d'ells es poden desenvolupar durant el mateix i mantenir-se en el postpart, fet que pot implicar importants repercussions en la salut cardiovascular de la dona durant la vida adulta posterior".
En aquest sentit, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i el Dia Internacional del Risc cardiovascular -que es commemoren el 8 i el 14 de març respectivament- el grup de treball interdisciplinar de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia ha divulgat un document de consens sobre "Risc vascular a partir del 4t trimestre", per tal de formar i conscienciar a tots els professionals implicats en el seguiment i tractament d'aquestes patologies desenvolupades durant l'embaràs i que comporten un risc vascular que perdura després del part. L'objectiu últim és conscienciar de la importància de fer una prevenció primària i crear una ruta assistencial interdisciplinar pel seguiment d'aquestes pacients.
Són prop d'una vintena els professionals que formen part de l'esmentat projecte interdisciplinar i entre tots representen les diverses societats científics esmentades. En el cas de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició és el Dr. Andreu Simó, adjunt al servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'HUMT, qui representa a la societat en qüestió.