El Dr. Oriol Porta i el Dr. Jordi Cassadó intervenen com a docents al curs de Cirurgia Laparoscòpica Avançada en Ginecologia

El passats dies 6 i 7 de maig el Centre de Investigació Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) de Lleida va organitzar la 4ª edició del curs de Cirurgia Laparoscòpica Avançada en Ginecologia, amb l'objectiu de millorar la destresa en cirurgia laparoscòpica ginecològica, a través de pràctiques en entrenadors pèlvics i en models animals.

El Dr. Oriol Porta, cap del servei d'Obstetrícia i Ginecologia i el Dr. Jordi Cassadó, coordinador Assistencial del servei d'Obstetrícia i Ginecologia del nostre hospital, van participar com a docents en aquest curs. El Dr. Porta, conjuntament amb el Dr. Josep Aixalà i la Dra. Marta Simó, va realitzar la presentació i la taula de discussió final, per la seva banda el Dr. Cassadó va presentar Histerectomia laparoscòpica: tips and tricks.