Em faran un control a mi i al meu bebé?

  • L’auscultació fetal es farà externament de forma continua o intermitent, segons l’evolució del procés de treball de part.
  • En alguns casos pot ser necessària alguna prova complementària per tal de valorar el benestar fetal.
  • Durant tot el període de dilatació, es mantindrà una observació discreta però contínua, i se li oferirà a la futura mare tot el suport psicoemocional que sigui necessari.
  • En aquest període s’orientarà a la gestant pel que fa a les mesures físiques per ajudar-la (passeigs, banys, dutxes, massatges i canvis de posició) i a les tècniques de respiració.
  • En cas de necessitar algun tipus d’intervenció sobre la mare, sempre l’informarem sobre els motius i els procediments que calgui aplicar.