El servei de ginecologia de l’HUMT referents en Patologia del Sòl pelvià

El Dr. Antoni Pessarrodona, el Dr. Jordi Cassadó, el Dr. Jordi Rodríguez i el Dr. Pablo Garcia-Manau van presentar dos vídeos amb tècniques quirúrgiques innovadores.

Els passat dies 26 i 27 d’abril va tenir lloc a Praga el 6th International Video Workshop on Radical Surgery in Gynaecological Oncology, el Servei de Ginecologia va presentar en dit congrés una sèrie de vídeos sobre tècniques quirúrgiques innovadores que s’han portat a terme amb l’estreta col·laboració del servei de cirurgia general. Entre les intervencions cal destacar la tècnica VAMIS (Vaginal Access Minimally Invasive Surgery) per a la intervenció d’un tumor d’ovari que havia fet metàstasi en fetge, la particularitat d’aquesta tècnica resideix en què fa ús de la tècnica TATME, però per accés vaginal.

Així també el dr. Pablo Garcia-Manau va presentar la comunicació oral Hepatic Surgery in Primary and Recurrent Ovarian Cancer, producte del treball conjunt entre els servei de Ginecologia i Cirurgia general. Per altra banda, el Dr. Jordi Cassadó i el Dr. Jordi Rodríguez van presentar e-poster Laparoscopy Radical Colpohysterectomy and Vaginal Reconstruction using Pelvic Peritoneum.

Així doncs, el passat divendres 4 de maig el Dr. Jordi Cassadó va participar com a ponent en el Taller de Ecografía del Suelo Pélvico, organitzat per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia a Madrid, amb les ponències El músculo elevador del ano i Control ecográfico de las mallas. Aquest curs estava dirigit a 70 professionals del camp de la ginecologia perquè facin ús de l’ecografia com a instrument per al diagnòstic i el control del tractament de les disfuncions del sòl pelvià.