Què és el càncer de cervix?

L'activitat de prevenció del càncer de coll uterí comprèn la captació de la població susceptible de cribratge entre les dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys, o als tres anys de l’inici de les relacions sexuals.

Informació Virus del Papiloma Humà (VPH)

  • Què és el VPH? Com es contagia?
VPH són les inicials de virus del papil·loma humà.
El VPH genital es contreu a través del contacte sexual. És la infecció de transmissió sexual més freqüent. Afecta principalment el coll de l’úter, però també la vulva, la vagina, l’orofaringe, el penis i l’anus.
  • Qui pot infectar-se amb el VPH?
Qualsevol persona que mantingui o hagi mantingut relacions sexuals amb alguna persona infectada pel virus.
  • Com sap una persona que té el VPH?
És impossible saber quan una persona ha adquirit el VPH. El virus pot estar present a la mucosa genital durant mesos o anys sense manifestar-se.

El cribratge amb la citologia cervicovaginal (test de Papanicolau) és l’única manera de trobar cèl·lules anormals en les primeres fases. En alguns casos es fa un test per detectar la presència d’infecció genital per VPH.

Una citologia anormal, en les dones, o la presència de berrugues genitals, tant en homes com en dones, són els primers signes d’infecció per VPH.
  • Quines malalties produeix el VPH?
Molts adults tenen una infecció d’aquest virus al llarg de la seva vida, però en la majoria dels casos desapareix de manera espontània sense cap problema.

El virus del papil·loma humà és responsable de les berrugues genitals, de les citologies anormals i de diferents tipus de càncer, com ara el càncer de coll d’úter.

Moltes vegades aquests canvis en les citologies són lleus i, per tant, no cal cap tractament, però sí un seguiment.

Algunes dones, però, sí que necessitaran un tractament quirúrgic. Només en un petit percentatge, en el qual el VPH persisteix, pot desenvolupar-se una lesió anormal que, si no es detecta i es tracta adequadament, pot transformar-se en un càncer de coll uterí.
  • Quin és el seguiment per a les pacients infectades per VPH o amb citologies anormals?
Aquestes pacients són derivades a una consulta específica del tracte genital inferior. El seguiment inclou la repetició d’una citologia, un test de VPH o una colposcòpia.
La colposcòpia és una prova en què s’utilitza un microscopi per examinar amb precisió el coll de l’úter, la vagina i a vegades la vulva. Si s’hi detecta cap anormalitat, es pot practicar una biòpsia, que s’enviarà a analitzar.

Posteriorment, el metge decidirà el seguiment i el tractament adequats.

No hi ha encara cap tractament eficaç que curi la infecció per VPH. En les dones, l’estratègia actual per prevenir aquests càncers rau en la detecció precoç i el tractament de les lesions produïdes pel VPH. Hi ha lesions que requeriran un tractament quirúrgic i d’altres on serà suficient fer-ne un seguiment.
  • Prevenció de la infecció del VPH
El preservatiu és útil en la prevenció de les malalties de transmissió sexual, però les zones de la pell no cobertes pel preservatiu poden transmetre la infecció del VPH.

Hi ha una sèrie de factors que ajuden a la persistència de la infecció i a la producció de lesions. Un d’aquests factors és el tabac, i per això s’aconsella deixar de fumar.

Una de les estratègies en la prevenció consisteix en la vacunació. La vacuna és un tipus de medicament que estimula i augmenta les defenses pròpies del cos per combatre el virus quan aquest entra en contacte amb l’organisme. La vacuna no conté virus actius i, per tant, és totalment impossible infectar-se amb el VPH a partir de la seva administració. S’ha demostrat que és segura i que té una gran capacitat per prevenir la infecció.

El càncer de coll uterí es pot prevenir