Un estudi de la Unitat de Mama basat en més de 2.000 casos es fa ressó en prestigioses revistes científiques

El primer article A Regression Model to Predict Axillary High Tumor Burden in Sentinel Node-Positive Breast Cancer Patients, es basa en els factors que prediuen un major grau d'afectació ganglionar en pacients amb gangli sentinella (GS) infiltrat per cèl.lules tumorals. La presència d'una afectació extra-capsular del GS, així com una càrrega tumoral del GS>3 ganglis resulten ser determinants de l'alta afectació tumoral axil.lar i per tant indicatius de buidament axil.lar complet.
El segon article publicat a la mateixa revista porta per títol Factors Associated with the Deveplopment of Distant Metastasis in Breast Cancer Patients - a Regression Model Predicting Organ Relapse, s'estableixen els riscos personalitzats de les pacients de patir metàstasi al llarg del temps, en funció d'una sèrie de paràmetres relatius al tumor (subtipus immuno-histoquímic, afectació limfo-vascular, mida, afectació ganglionar,... ). Això permet establir unes pautes de seguiment més ajustat segons els factors de risc individual.


Per una altra banda, la revista Clinical Pathology va publicar el passat mes de juny un article sota el títol Malignant Solitary Fibrous Tumour of the Breast Mimicking a Bening Tumor, en el que es presenta el cas d'una pacient de 72 anys amb un tumor maligne poc comú i que presenta característiques radiològiques i histològiques que es poden confondre amb altres entitats. Els autors de l'article emfatitzen la necessitat de tincions immuno-histoquímiques específiques per arribar a un diagnòstic definitiu.