L’equip de patologia de mama publica un article sobre el fenomen Radiation Recall induït per Tamoxifen a la revista The Breast Jornual

El passat 8 de març, la revista The Breast Journal publicava un article, sota el títol: “Tamoxifen induced radiation recall dermatitis in a breast càncer patient”, centrat el fenomen Radiation Recall, que es defineix com una reacció inflamatòria aguda limitada a una àrea prèviament irradiada i que es desencadena després de l’administració d’un fàrmac. Els fàrmacs més comunament involucrats solen ser antineoplàsics.

En aquest article es recull un cas d’una pacient operada de càncer de mama amb cirurgia conservadora que va rebre radioteràpia i va desenvolupar a posteriori la Radiation Recall després de l’administració de Tamoxifen.

L’article està signat pel: Dr. Israel Barco, el Dr. Manel Fraile, la Sra. M. Carmen Vidal, la Dra. M. José Cambra, la Dra. Elena Vallejo, el Dr. Jordi Deu, la Dra. Sònia Gonzalez, la Dra. Núria Giménez, el Dr. Antoni Pessarrodona i el Dr. Antoni Garcia-Fernández.