Em pot acompanyar algú durant tot el procés?

  • La gestant pot escollir la persona que vol que l’acompanyi durant el procés de part. Per raons d’espai i sobretot d’asèpsia, només la podrà acompanyar una persona. La resta d’acompanyants podran romandre a l’habitació de maternitat o bé a la sala d’espera.
  • En determinats moments, si l’equip de guàrdia ho considera necessari, demanarà a l’acompanyant que surti de la sala. En aquests casos, sempre es comunicarà el motiu.
  • Durant tot el procés, la gestant estarà acompanyada per la llevadora. Aquesta serà la professional de referència que farà d’enllaç amb tot l’equip de guàrdia, el qual tindrà cura del benestar tant de la mare com del nadó.
  • En cas que el part finalitzi en cesària, l’acompanyant podrà entrar i el pell a pell (col·locació immediata del nounat sobre la mare) es realitzarà a la mateixa sala.