Les Unitats de Miomes i Patologia del Sòl Pelvià premiades en el 28th ESGE congress

Les unitats de Miomes i Patologia del Sòl Pelvià van assistir el passats dies 6, 7, 8 i 9 d'octubre al 28è congrés de l'European Society of Gynaecological Endoscopy, on van presentar tres comunicacions orals.

  • Pregnancy outcomes after ultrasound-guided focused ultrasound surgery (USgFUS) for conservative treatment of uterine fibroids: experience of a single institution, que va anar a càrrec del Dr. Jordi Rodríguez, coordinador de la Unitat de Miomes. Els autors de dit estudi són: Jordi Rodríguez, Antoni Pessarrodona, Anna Carmona, Núria Pons, Jordi Isern i Jose Angel de Marcos. En aquest,els autors van reportar els casos de 560 dones amb miomes uterins que després del tractament de USgHIFU a l'HUMT, en un període de 10 anys, van aconseguir portar a terme embarassos amb poques complicacions intrapart o postpart. En alguns casos, USgFUS pot fins i tot millorar la fertilitat dels pacients amb antecedents d'infertilitat primària o secundària.
  • VAMIS "Vaginal Access Minimally Invasive Surgery" treating extreme morbid obese patient with high risk endometrial cancer, que va anar a càrrec del Dr. Antoni Pessarrodona, cap del Servei de Ginecologia i obstetrícia. Els autors d'aquesta ponència van ser: Dr. Antoni Pessarrodona, Jordi Cassadó, Salvadora Delgado, Jordi Rodríguez, Anna Carmona i Núria Pons. Es tracta del cas d'una pacient de 60 anys amb obesitat mòrbida que pateix un adenocarcinoma d'endometri. Va ser tractada d'una histerectomia es va realitzar per una aproximació via transvaginal, adaptant un punt d'accés gel trasanal coma plataforma d'accés vaginal. Aquest cas va permetre completar l'histerectomia via laparoscòpica.
  • Efficacy, safety and elegibility os ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound ablation for uterine fibroids: an eleven years experience, que va anar a càrrec de la Dra. Anna Carmona, metge adjunta del Servei de ginecologia. Aquest treball ha estat realitzat per: Jordi Rodríguez, Núria pons, Anna Carmona, Jose Angel de Marcos, Marta Paraira i Antoni Pessarrodona. Els autors en aquest estudi analitzen la seguretat i l'efectivitat de l'ús de USgHIFU en el tractament de miomes uterins, reporten les dades de 630 dones tractades durant 10 anys. Les conclusions van ser que el miomes tipus 1 amb baixa vascularització son els que tenen millor resultats. Per contra els de tipus 3 amb una alta vascularització són menys eficaços al tractament aplicat.

Aquesta darrera ponència va obtenir el premi a la millor comunicació oral del congrés.