Com sembla que ve essent la tònica d’aquesta tercera dècada del segle XXI, l’any 2023 ens ha deixat un nou escenari geopolític que segueix condicionant l’economia, els subministraments energètics i les polítiques monetàries entre moltes altres coses.

L’any 2023 ha estat intens. Ni més ni menys que els anteriors des de la Covid19, però ha suposat, segurament, la constatació que el canvi climàtic és una de les grans amenaces que tenim a les nostres vides. Hem començat a patir les conseqüències d’una sequera sense precedents que ja ens ha obligat a prendre decisions, canviar procediments i plantejar mesures per afrontar el futur més immediat i garantir que la nostra activitat es mantindrà en els estàndards de seguretat, qualitat i excel·lència que ens pertoca.

En el terreny econòmic, veníem d’un augment de la inflació accelerat durant el 2022 com a conseqüència de la pujada de preus provocada per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Aquest 2023, han continuat les tensions geopolítiques en el panorama internacional on s’hi ha sumat la nova guerra entre Israel i Palestina, que va esclatar a finals d’any.

Malgrat aquests escenaris, l’evolució de l’economia mundial s’ha caracteritzat per un major dinamisme respecte a l’esperat. En aquest sentit hem vist una moderació de la inflació, motivada principalment per la caiguda dels preus de les matèries primeres o l’enduriment de les polítiques monetàries, entre altres coses. El creixement de l’economia europea ha estat del 2,5% mentre que la catalana s’ha situat en el 2,6%.

Pel que fa al sector assegurador, ha experimentat un creixement destacable del 18% impulsat principalment per la remarcable recuperació del segment de Vida, amb un increment del 36%, com a resultat dels augments dels tipus d'interès després d'anys de rendiments nuls o negatius.

D'altra banda, el segment de No Vida ha registrat un creixement anual notable del 6,8% en les primes, amb increments homogenis en els seus principals àmbits (automòbil, multirisc, salut, entre d'altres), amb gran part d'aquest creixement associat a la reavaluació de les primes de pòlisses, motivada pel creixement inflacionista que ha afectat els costos de sinistralitat.

Malgrat els desafiaments, el sector ha mantingut uns nivells de solvència robustos, assolint un 241,9% a finals del 2023, superant els requisits del regulador i demostrant una fortalesa contínua.

L’evolució de l’activitat asseguradora a MútuaTerrassa ha estat positiva en línies generals, amb un creixement de primes meritades d’un 3,9% i d’un 6,7% pel que fa al ram d’assistència sanitària. En aquesta mateixa línia es mantenen els resultats positius tècnics i no tècnics, els quals han permès seguir mantenint una ràtio de solvència per sobre del 600%.

Pel que fa a l’activitat de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, per compte del Servei Català de la Salut, es manté en la línia d’acompliment de pràcticament tots els objectius i indicadors de qualitat. S’ha acabat 2023 amb una destacable reducció objectiva de les llistes d’espera en tots els procediments, proves i visites i s’han començat a desenvolupar més del 50% de les línies d’activitat previstes en el Pla Estratègic de la Fundació. Cal remarcar l’important salt qualitatiu en una de les branques d’activitat assistencial - l’àmbit quirúrgic gràcies a la implementació de la plataforma robòtica HUGO RAS, que ha permès que l’Hospital Universitari MútuaTerrassa hagi esdevingut pioner a l’Estat en algunes intervencions amb aquest robot quirúrgic.

Quant a l’àmbit de la dependència, Fundació Vallparadís ha mantingut les línies d’actuació que permeten ampliar l’obtenció de noves acreditacions “Libera Care” com a centres amb atenció lliure de subjeccions per a les seves residències, una distinció que reforça el model de gestió implementat en tots els centres. També cal destacar la darrera embranzida que s’ha realitzat a final de 2023 per poder ultimar el que ha de ser el proper centre per a persones grans projectat a Badalona, Casa Badina, que té prevista l’obertura a l’estiu de 2024.

I pel que fa a les empreses vinculades o dependents de MútuaTerrassa assenyalar que han mantingut els nivells de qualitat i de resultats dels anys anteriors, tot i fent salts importants en nova gestió i ampliacions de serveis. En aquest sentit Àptima Centre Clínic ha adquirit la Policlínica Treton al centre de Terrassa, com a consolidació de l’estratègia de creixement de l’entitat i amb l’objectiu de millorar
l’accessibilitat dels ciutadans als nostres serveis. I també AXIOMA ha mantingut la línia de creixement incrementat gràcies als concursos guanyats com a proveïdor de material quirúrgic reutilitzable per als principals hospitals del sistema de salut català.

Finalment, si ens referim a la resta d’entitats del Grup, assenyalar el context de continuïtat en la seva activitat respecte de l’exercici anterior. Així, pel que fa a les dades consolidades amb totes les societats – incloses les Fundacions i les empreses de suport- han donat un resultat de l’exercici 2023 de 5,3 milions d’euros, destinats a consolidar els projectes iniciats pels diferents àmbits d’activitat així com a desenvolupar l’estratègia de futur, les inversions necessàries i tota la innovació exigida per seguir esdevenint el referent de salut del nostre entorn. Així, el volum total consolidat d’ingressos d’aquest 2023 ha estat de 406,8 milions d’euros, un creixement del 9% respecte de l’exercici anterior. El patrimoni consolidat queda en 177,3 milions d’euros.

No tanquem un exercici fàcil, ans al contrari, ho fem conscients que formem part d’una societat cada cop més complexa, en un entorn geopolític en convulsió, i amb un responsabilitat individual i col·lectiva que condicionarà el nostre futur més immediat i el de les properes generacions.

Per això valorem, un any més, uns resultats positius agraint la col·laboració i el compromís de tot l’equip humà de la nostra entitat. MútuaTerrassa és una entitat d’iniciativa i de benefici social, però sobretot és cadascun dels més de 5.000 professionals que la posem en marxa cada dia, cadascun dels més de 300 mil mutualistes i assegurats que confien en nosaltres i cadascun dels ciutadans i
ciutadanes del nostre entorn a qui prestem els nostres serveis. Perquè l’èxit de tots depèn de la responsabilitat de cadascú de nosaltres. Col·laborem diàriament, des de la proximitat i la confiança, donant-nos suport i construint junts