Estats financers

  • Exercici 2023 - Estats financers de Mútua de Terrassa, MPS – Individual (PDF 0.83 MB) Descarregar
  • Exercici 2023 - Estats financers del grup MútuaTerrassa – Consolidat (PDF 2.59 MB) Descarregar
  • Exercici 2023 - Informe d'auditoria dels estats financirs de Mutua de Terrassa, MPS – Individual (PDF 2.99 MB) Descarregar
  • Exercici 2023 - Informe d'auditoria dels estats financers del grup MútuaTerrassa – Consolidat (PDF 3.22 MB) Descarregar
  • Exercici 2023 - Informe de verificació independent - Estat d'informació No Financera Consolidat (PDF 1.69 MB) Descarregar
  • Exercici 2023 - Estat d’Informació No Financera (PDF 2.93 MB) Descarregar