Assistencial

Àrea d'influència (Primària, inclou Olesa): 257.958 habitants

Procediments terciaris HUMT: Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia General, Hematologia clínica i Hemodinàmia cardíaca.
Unitats suprasectorials Salut Mental MútuaTerrassa: Unitat de Trastorns de l'Espectre Autista, Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària i Unitat de Subaguts

Població Assignada FAMT (RCA) > 1.000.000 habitants