El servei de COT referent en el tractament de les infeccions protèsiques al 56 congrés de la SECOT

El Servei de COT va participar el passats dies 25, 26 i 27 de setembre en el 56 congres de la Societat Espanyola de Cirurgia ortopèdica i Traumatologia (SECOT) a Saragossa, al que van assistir-hi més 2.000 professionals.

La unitat de Patologia Sèptica de l'Aparell Locomotor va estar representada pel Dr. Lluís Font i la Dra. Margarita Veloso. El Dr. Font va participar a la taula "Actualización protocolos diagnósticos y de tratamiento en la infección protésica", amb la ponència: "Protocolos para la optimización de los pacientes de riesgo y prevención de la infección protésica".

Per una altra banda, també va intervenir a la taula sobre "International Consensus Meeting", conjuntament amb experts de tot el món. En aquest cas va presentar: ¿"Qué dice el consenso sobre recambio en 2 tiempos en infección de PTC y PTR?"

Per últim va moderar la taula: "Pseudoartrosis de defectos sépticos", amb la ponència: Toma de decisiones.


A més altres membres de la unitat van presentar:

  • "Validación en nuestro centro del KLICC SCORE en pacientes con infección protésica aguda de rodilla o cadera". Els autors són: RODRIGO LUNA GUTIERREZ, JOSE MANUEL HERNÁNDEZ NARANJO, MARTÍ CARLES BERNAUS JOHNSON, MARGARITA VELOSO DURAN, LUCÍA GÓMEZ GARCÍA i LLUIS FONT VIZCARRA. Amb aquesta ponència els autors van constatar que la taxa d'èxit del nostre centre és equiparable a las que es descriuen en la literatura.


  • "Incidencia y factores de riesgo de las infecciones agudes de fractura de tobillo tratadas quirúrgicamente". Els autors són: IÑAKI LARRAKOETXEA INTXAUSTI, CARLOS GARCIA CARDONA, LUCÍA GÓMEZ GARCÍA, MARGARITA VELOSO DURAN, MARTÍ CARLES BERNAUS JOHNSON, LLUIS FONT VIZCARRA. Els autors van concloure que la incidència d'infecció en les fractures de turmell en adults tractades va ser d'un 5%, però destacaven un alt percentatge d'infeccions secundàries. Aquest fet, obre la porta a una futur estudi per protocollitzar una nova pauta antibiòtica profilàctica.

La unitat de Patologia de maluc i genoll va presentar 4 ponències i van participar en una taula:
  • "Análisis de los datos dels Registro Nacional de Fractura de Cadera por comunidades autónomas". Els autors són: PABLO CASTILLON BERNAL, JORGE NÚÑEZ CAMARENA, FÁTIMA MORI-GAMARRA , CRISTINA OJEDA THIES, PILAR SAEZ LOPEZ, JUAN IGNACIO GONZÁLEZ MONTALVO. Aquesta estudi multicèntric permet conèixer la realitat de la fractura de maluc a Espanya, establir criteris de qualitat assistencial i comparar el procés i la seva efectivitat entre diferents hospitals i comunitats autònomes, incentivant la introducció de mesures per a corregir debilitats i consolidar fortaleses.


  • "Artroplastia Metal-Metal en cadera: correlación entre el aumento de iones, diámetro cefálico y el ángulo componente acetabular". Els autors són: RODRIGO LUNA GUTIERREZ, SILVIA MARIA MIGUELA ALVAREZ, AGUSTIN BARTRA YLLA, FRANCESC ANGLÈS. Els autors van concloure amb aquest estudi que existeix una correlació moderada entre la verticalitat del components acetabular i l'augment d'ions en sang, per tant el seguiment d'aquests pacients amb angles >50º és imprescindible.


  • "Cirugía de revisión de cadera en pacientes mayores de 90 años ¿Es una buena opción?" Els autors són: SILVIA MARIA MIGUELA ALVAREZ, AGUSTIN BARTRA YLLA, FRANCESC ANGLÈS. El recanvi protèsic de maluc en pacients majors de 90 anys és una realitat creixent, per tant l'estudi conclou que en casos seleccionats i amb un enfoc adient, la cirurgia de revisió en aquests pacients és una opció per a millorar la seva qualitat de vida.

El Dr. Agustí Bartra va participar com a ponent a la taula: "Fracaso del tratamiento de las fracturas proximales del fémur. ¿Artroplastia o reosteosíntesis?", amb la ponència: Defensor de artroplastia.


Com també, el Dr. Jordi Salvador també va intervenir a la taula: "Fijación externa en Urgencias" amb la ponència: Extremidad inferior.


La unitat de Patologia de l'extremitat superior i mà va estar representada per la Dra. Inma Puig de la Bellacasa que va moderar dues taules, la primera sota el títol: "Anatomía mano y artrodesis" i la segona amb el títol: "Mano: STC".


La unitat de patologia de raquis va presentar la ponència: "¿Es necesaria las reservas de sangre pre-operatoria en la cirugía de raquis cervical?" Els autors són: JORGE NÚÑEZ CAMARENA, BERTA ESCUDERO CISNEROS, RODRIGO LUNA GUTIERREZ, MANUEL RAMIREZ VALENCIA, ANA GARCIA DE FRUTOS, DAVID BOSCH GARCIA. Segons aquest estudi, realitzat amb 503 pacients, permet concloure als autors que no és necessari sol·licitar reserves de sang a tots els pacients sotmesos a una cirurgia cervical, només consideren fer aquesta acció en pacients amb un alt risc de presentar anèmia, INR o intervinguts per corpectomia.


El servei també va presentar tres pòsters:
  • "Impresión 3D en titanio de un astrágalo hecho a medida para el tratamiento de una infección crónica de tobillo". Els autors són: DANIEL GRAU, ALFREDO MATAMALA, MARGARITA VELOSO, FRANCESC ANGLÈS i LLUIS FONT. Es tracta de la presentació d'un cas únic amb un resultat molt satisfactori que albira un futur a la impressió en 3D en titani.


  • "Sinfisiodesis con doble placa como tratamiento de la inestabilidad crónica anterior de pelvis: A propósito de un caso". Els autors són: LAURA REY, SILVIA MIGUELA, MARTÍ CARLES BERNAUS, LLUIS FONT i FRANCESC ANGLÈS.


  • "Hemiartroplastia de codo en fracturas de húmero distal: nuestra experiencia". Els autors són: INMA PUIG DE LA BELLACASA, JORDI SALVADOR, SAIOA QUINTAS, PABLO CASTILLON, JAVIER ABARCA i FRANCESC ANGLÈS