El servei de COT participa en el llibre "Evidence Based Orthopedics"

Evidence-Based Orthopedics, segona edició és una revisió actualitzada de les millors proves per al diagnòstic, el maneig i el tractament de les afeccions ortopèdiques. Aquesta guia completa, que cobreix la cirurgia ortopèdica i les complicacions pre i postoperatòries, proporciona recomanacions per implementar pràctiques basades en l'evidència en l'entorn clínic.

El Dr. Francesc Anglès, Dr. Pablo Castillón, Dr. Jorge Nuñez i el Dr. Martí Bernaus han participat com a experts en tres capítols: Cement in Total Hip Arthroplasty, Head Size in Total Hip Arthroplasty i Nutrition and Suplements in Orthopedic Care. En concret, el capítol sobre Head Size in Total Hip Arthroplasty està escrit exclusivament per professionals del nostre servei: Dr. Anglès, Dr. Castillón i el Dr. Nuñez. Tots els capítols d'aquest llibre s'han redactat amb exemples clínics, com també s'ha fet una revisió de la literatura recent sobre el tema que tracta cadascun.

Podeu consultar els resums online a
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119413936