El Dr. David Bosch assisteix al Congrés de la North American Spine Society ( NASS )

Del 25 al 28 d’octubre es va celebrar el congrés anual de la Societat nord-americana de Columna Vertebral (NASS) a Orlando, Florida. Es tracta d’una reunió on se citen especialistes de renom tan a nivell nord-americà com a nivell mundial. El Dr. David Bosch ha assistit al congrés per tal d’actualitzar-se en els nous avenços de la cirurgia de columna vertebral i per participar en l’evolució del material quirúrgic i l’implant d’una novedosa tècnica d’artròdesis dorsolumbar mínimament invasiva (XLIF).

Durant el congrés s’ha remarcat la importància en la utilització de les tècniques percutànies o mínimament invasives per tal d’aconseguir uns millors resultats funcionals postoperatoris, que permetin una més ràpida recuperació del pacient. També s’ha posat en evidència en la patologia degenerativa de la columna i en l’escoliosi degenerativa de l’adult, la necessitat de realitzar uns correctes estudis preoperatoris tant del balanç coronal com sagital, així com un correcte càlcul de la correcció a realitzar. S’ha observat l’elevat índex de cirurgia fallida en aquests pacients quan aquests càlculs són infravalorats o quan es realitzen hipercorreccions en persones d’avançada edat.

En el camp de la cirurgia mínimament invasiva, s’ha de remarcat l’ús simultani d’aquestes tècniques juntament amb les tècniques convencionals per tal d’ajudar a obtenir unes millors correccions de la columna vertebral i sobretot de la lordosis lumbar, amb una menor agressivitat quirúrgica possible. Entre aquestes tècniques s’ha destacat l’ús de XLIF, la qual es tracta d’un abordatge mínimament invasiu lateral retroperitoneal, el qual ens dona l’avantatge de no haver de vulnerar la musculatura erectora lumbar per tal de realitzar l’artròdesi del segment vertebral afecte, així com la possibilitat d’utilitzar implants de major mida i amb major capacitat correctora de la lordosis segmentària en el nivell intervingut.