La Unitat d'Infecció Osteoatricular de l'HUMT, present al Congrès de la European Bone and Joint Infection Society

La 38ª edició del Congrés de la European Bone and Joint Infection Society, celebrada a Hèlsinki entre el 6 i el 8 de setembre, va comptar novament amb la participació de la Unitat d'Infecció Osteoarticular de l'HUMT, formada per diversos professionals de diferents serveis del centre i de CatLab.

Hi van presentar un total de 6 comunicacions: 3 cartells científics i 3 comunicacions orals. Pel que fa als cartells, el detall dels títols i autors és el següent:

  • "Subcutaneous radiographic measurement: A marker to evaluate surgical site infections risk in elderly hip fracture patients" Ll. Font-Vizcarra, M. Bernaus, M. Veloso, S. Miguela, A. Matamala, F. Anglés.
  • Custom-made antibiotic cement nails (CMACN) for treatment on musculoskeletal infections. Ll. Font-Vizcarra, M. Veloso, M. Bernaus, S. Miguela, L. Gómez, A. Matamala.
  • "Septic arthritis in patients with artrosis: A two-stage approach" S. Miguela, M. Bernaus, F. Anglès, A. Matamala, Ll. Font-Vizcarra

En referència a les comunicacions orals, dues van tractar sobre la importància de la colonització dels espaiadors en el recanvi en dos temps (i ambdues van ser realitzades per la Dra. Sandra Huguet, ex-resident del servei de Traumatologia de l'HUMT) i la tercera va abordar la utilitat de la REP-PCR en el diagnòstic de les infeccions osteoarticulars causades per ECN. En aquest cas va ser realitzada per la Dra. Gema Muñoz, Cap del servei d'Urgències de l'HUMT.