La Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular publica un article sobre el Diagnòstic i maneig de la lesió del lligament creuat anterior en infants i joves


El Dr. Josep Lluís Cabré ha participat com a coautor en un estudi, d'àmbit nacional, publicat a la "Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular" sota el títol: Diagnóstico y manejo de la lesión del ligamento cruzado anterior en pacientes esqueléticamente inmaduros. Una revisión narrativa.

En l'article els autors constaten que la incidència de la lesió del lligament creuat anterior (LCA) en pacients esquelèticament immadurs ha augmentat molt en els últims anys, especialment per l'increment en el nivell d'exigència a nivell esportiu cada vegada a edats més primerenques, per la major incorporació de les dones a l'esport de competició i per l'augment de l'obesitat infantil; la presència d'hemartrosi es fa menys específica de lesió del LCA en comparació amb la població adulta i la ressonància magnètica és fonamental per la seva capacitat per valorar l'estat maduratiu de les fisis. Per aquest motiu s'ha elaborat aquesta guia per ajudar en la presa de decisions tant pre-, com intra- i postoperatòries

Recentment, han guanyat importància els programes de prevenció, ja que han mostrat una important reducció en la incidència de trencament del LCA en aquesta població; també s'ha demostrat que, quan apareix la lesió, el tractament quirúrgic és la millor opció per a pacients esquelèticament immadurs i s'ha vist que el seu retard incrementa les lesions associades, com les meniscals i les condrals. El factor determinant en el tractament quirúrgic és la presència de les fisis en aquest grup de pacients; per això, s'exposa un algoritme de tractament quirúrgic on es tria la tècnica en funció de l'estat maduratiu del lesionat i es tenen en compte altres consideracions, com el tipus de fixació de la plàstia i la necessitat o no de plàstia extraarticular.

L'estudi conclou amb la demostració dels principals aspectes sobre el postoperatori, la rehabilitació i la tornada a l'esport, que és l'objectiu final del tractament d'aquestes lesions en els pacients esquelèticament immadurs, retardant cada vegada més la tornada a la competició d'alta demanda.

Els autors d'aquest estudi són:
Alejandro Espejo Reina, Tomás Roca Sánchez, Jaime Dalla Rosa Nogales, Lorena Trueba Sánchez, Teresa Blázquez Martín, Lucas Arbeloa Gutierrez, Josep Lluís Cabré Serres, Gonzalo Hernández Fernandez, Rafael J. Corrales Merinero y Deborah González-García