El servei de cirurgia Ortopèdica i Traumatologia publica dos articles a les revistes Anaesthesia i Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

El passat mes de març els professionals del servei de COT van publicar dos articles científics:El primer d'ells, porta per títol Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an International prospective cohort study, es tracta d'un estudi internacional en el que ha format part el Dr. Jorge Nuñez, metge adjunt del servei de Cot de l'HUMT, per a determinar el temps de demora òptim per a les cirurgies de pacients infectats per SARS-CoV-2, ja que la infecció perioperatòria por SARS-CoV-2 augmenta la mortalitat postoperatòria.

Es tracta d'un estudi de cohort prospectiu, multicèntric i internacional que va incloure a pacients sotmesos a cirurgia electiva o d'emergència durant el mes d'octubre de 2020. Els pacients quirúrgics amb infecció preoperatòria per SARS-CoV-2 es van comparar amb aquells sense infecció prèvia per SARS-CoV-2.

Una de les conclusions de l'estudi va ser que en la mesura del possible, la cirurgia s'hauria d'endarrerir com a mínim 7 setmanes després de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquest article s'ha publicat a les revistes Anesthesia i BJS i han participat el Dr. Jorge Núñez, el Dr. David Bosch, la Dra. Berta Escudero, el Dr. Carlos Garcia i el Dr. Francesc Anglès.


Lower tourniquet pressure does not affect pain nor knee-extension strength in patients after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial
Un equip format per professionals del servei COT i Rehabilitació van publicar el passat mes de març una article a la revista Springer sobre l'ús d'un torniquet en l'artroplàstia total de genoll.

Alguns estudis suggereixen que l'ús d'isquèmia a baixes pressions podria reduir els seus efectes negatius. L'objectiu és verificar si l'ús d'isquèmia a baixes pressions (100 mmhg per sobre de la pressió arterial sistòlica) produeix més dolor i pèrdua de força que la cirurgia sense torniquet.

Per realitzar aquest estudi es va centrar en un grup de 71 pacients (73 pròstesis). La conclusió d'aquest va ser que l'ús d'un torniquet a pressions baixes (100 mmhg per sobre de la pressió arterial sistòlica) no va produir un augment del dolor postoperatori ni una disminució de la força d'extensió de quàdriceps durant els primers 3 mesos després de la cirurgia.
Es tracta d'un publicat conjuntament entre el servei de COT i rehabilitació. S'ha observat una disminució de l'estada mitja estadísticament significatiu en les pròtesis de genoll operades sense torniquet. Tambe s'ha vist una tendència a tenir menys dolor i mes força muscular postoperatòria sense ser aquestes diferències significatives.

Els autors de l'article són: Dr. David Mateu Vicent, Laura Sola Ruano, Josep Lluís Cabré Serrés, Daniel Haro Fernandez, Rodrigo Luna Gutiérrez i Mercè Torra Parra