Benvinguts al blog dels professionals Referents en Atenció Comunitària

L'Atenció Primària de salut és el primer punt d'accés a l'assistència sanitària, però la salut de les persones no només depèn dels factors biològics, sinó que es determina per l’entorn on viuen, treballen, estudien i les seves condicions de vida.

Des de l’Atenció Primària es desenvolupen iniciatives comunitàries que complementen l’atenció individual com a mitjà per millorar l’estat de salut de les persones. Són iniciatives centrades i adaptades a les característiques i les necessitats de salut de cada comunitat que compten amb la participació de la ciutadania, els centres des salut, les oficines de farmàcia, les escoles, els equipaments esportius....).

Entre d’altres actuacions hi tenen cabuda els projectes adreçats a la promoció de l’activitat física, la reducció de les desigualtats en la salut, la promoció de l’alimentació saludable, la millora de la salut sexual i reproductiva o temes de salut mental.

Per aquest motiu, s’han incorporat, en els darrers dos anys, uns nous rols professionals als equips d’Atenció Primària: Fisioterapeutes, Higienistes, Dietistes-Nutricionistes i Referents de Benestar Emocional. Les seves funcions dins d’aquests equips són complementàries als rols existents amb professionals de medicina, infermeria, suport administratiu i també treballadors socials i llevadores. Aquest desplegament permet que cada perfil professional pugui desenvolupar la seva feina pensant en el que necessita cada usuari: ja sigui en l’acompanyament al sistema de salut públic, l’assistència i cada cop més la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

L’objectiu principal d’aquestes noves figures és incrementar, millorar i promoure la prevenció del benestar emocional a la comunitat, així com reduir la medicalització per temes relacionats amb la salut mental.