Rotacions externes de residents d'altres centres


Requisits per les sol·licituds de rotacions de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa

  • El procediment de gestió de sol·licitud de rotacions externes a MútuaTerrassa només és vàlid per a residents d’Hospitals espanyols. Els residents estrangers que vulguin venir al nostre centre han de realitzar les gestions com indica a l’apartat d’Estades Formatives.

Procediment per la gestió de les sol·licituds de rotacions a l'HUMT
  • La sol·licitud de rotació l’ha de sol·licitar la comissió de docència del centre d’origen del resident al comitè de docència de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, depenent del centre on hagi de realitzar la rotació
  • El marge de temps per gestionar la sol·licitud de rotació ha de ser amb un marge de temps de 6 mesos
  • La sol·licitud ha de tenir totes les dades personals del resident i els objectius docents de la rotació que es sol·licita.
  • Les sol·licitud de rotacions externes s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça de la secretària de docència.
  • La secretària de docència enviarà un correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud, i a partir d'aquest moment començarà el procés administratiu.
  • El/la resident no es pot incorporar fins a rebre l'acceptació expressa de la Comissió de Docència.

Us recordem que la resolució definitiva depèn del Departament - Direcció General d'Ordenació professional i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Per a realitzar qualsevol d'aquestes peticions us adjuntem el document de sol·licitud que s'ha d'enviar a secretariadocent@mutuaterrassa.es o rfernandez@mutuaterrassa.es.

  • Document sol·licitud de rotacions externes en català (DOC 0.05 MB) Descarregar
  • Documento solicitud de rotaciones externas en castellano (DOC 0.05 MB) Descarregar