Cirurgia del Melanoma

La nostra unitat s'encarrega també de la cirurgia de càncer cutani, el casos es discuteixen en un Comitè multidisciplinari mensual.

Realitzem des d'exèresi simples de lesions cutànies fins a penjolls o empelts de pell, amb biòpsies de gangli sentinella o limfadenectomies si el pacient ho requereix.