Què fem a la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica?

El nostre equip

Camps Lasa, Judith
Cugat Andorra, Esteban - cap clínic
García Domingo, M Isabel
Herrero Fonollosa, Eric
Martínez de la Maza, Liliam