La prestigiosa revista EJSO publica un article del Registre Espanyol de Càncer Esofagogàstric EURECCA


L'article "Evaluation of data quality in the Spanish EURECCA Esophagogastric Cancer Registry" es va publicar al mes d'abril però ha estat recollit en la publicació del volum 47 del mes de desembre de la revista European Journal of Surgical Oncology EJSO.

En aquest estudi han participat: M. Dal Cero, J. Rodríguez-Santiago, M. Miró, S. Castro, C. Miranda, M. Santamaría, Y. Gobbini, E. Garsot, M. Pujadas, A. Luna, D. Momblán, C. Balagué, A. Aldeano, C. Olona, J. Molinas, L. Pulido, J.J. Sánchez-Cano, M. Güell, D. Salazar, M. Gimeno, L. Grande i M. Pera, tots ells professionals de diferents centres hospitalaris i membres del Grup EURECCA.

Es tracta d'un estudi que recull el procediment de l'auditoria independent que es va realitzar a com es recollien les dades del Registre Espanyol de Càncer Esofagogàstric EURECCA (SEEGCR), iniciat al 2013. Tot i que el nombre de registres clínics a nivell nacional en càncer gastrointestinal superior està augmentant, pocs d'ells realitzen auditories clíniques periòdiques. L'objectiu d'aquest estudi se centra en avaluar la fiabilitat de les dades en termes d'exhaustivitat i precisió.

Es van seleccionar per a l'auditoria un grup de pacients, registrats (2014-2017) a la SEEGCR en línia i que es van sotmetre a una esofagectomia o gastrectomia amb intenció curativa. Equips independents de cirurgians van visitar cada centre entre juliol de 2018 i desembre de 2019 i van comprovar la fiabilitat de les dades introduïdes al registre. L'exhaustivitat es va establir comparant els casos denunciats al registre amb els facilitats pel Servei de Documentació Mèdica de cada centre. El vint per cent dels casos seleccionats aleatòriament per hospital es van comprovar durant les visites in situ per provar la precisió de les dades (27 articles per fitxer del pacient). També es va avaluar la correlació entre la qualitat de les dades i el volum hospitalari.

https://www.ejso.com/article/S0748-7983(21)00453-4/fulltext#.YJZhy-K6Uqo.twitter