Cirurgia de la Paret Abdominal

La cirurgia de la paret abdominal ha assolit en les últimes dècades un desenvolupament espectacular amb l'aparició de nous materials i tècniques per a la solució tant de petits com grans defectes.

Comptem amb una Unitat altament especialitzada en totes les tècniques actuals de reparació de l'hèrnia amb professionals amb anys d'experiència en aquest camp que arriben alts estàndards de qualitat.

Incorporem tècniques mínimament invasives, som pioners en la resolució d'hèrnies i eventracions per via endoscòpica, que repercuteix en una ràpida recuperació del pacient a les seves tasques habituals, minimitzant els punts d'abordatge i amb cicatrius mínimes.

Hèrnia inguinal

L'hèrnia inguinal és un defecte a nivell de l'engonal que pot estar relacionat amb esforços o bé dependre de factors constitucionals o heretats.

La nostra Unitat realitza la reparació d'hèrnies inguinals mitjançant la col·locació de malles sense tensió i fixades amb materials adhesius per minimitzar el dolor postoperatori.

Cada vegada més, realitzem cirurgia mínimament invasiva per a la reparació de l'hèrnia inguinal amb tècniques extraperitoneales, que aporten avantatges, com: millor cosmètica, menor dolor postoperatori i una ràpida recuperació.

Per norma general la cirurgia de l'hèrnia no implica ingrés hospitalari, per això a través de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés podem garantir el seguiment dels nostres pacients.

A hores d'ara som centre pilot mundial en la utilització d'una App que acompanya el pacient en tot el seu procés quirúrgic.

Eventració abdominal

L'eventració no és més que una hèrnia que es produeix en el lloc d'una cicatriu d'una cirurgia abdominal prèvia. Generalment se situa a nivell de la línia mitja de l'abdomen per sobre i per sota del melic.

Existeixen diverses tècniques de reparació incloses les tècniques laparoscòpiques. Totes aquestes s'adapten estrictament a les característiques dell defecte que presenti el pacient.

Comptem amb una Unitat per al tractament de l'eventració complexa que reuneix els estàndards de qualitat que exigeix ​​aquesta patologia, des del maneig nutricional, de rehabilitació, fins a la col·locació de toxina botulínica i neumoperitoneu si es requereix.