Cirurgia de mama

L'Hospital Universitari MútuaTerrassa compta amb una sòlida Unitat de patologia mamària, multidisciplinar. Aquesta unitat està formada per ginecòlegs, cirurgians especialistes en mama, oncòlegs, radiòlegs, anatomopatòlegs, metges nuclears, radioterapeutes, rehabilitadors i infermeres especialitzades. Això redunda en un clar benefici per al pacient. Tots els casos són discutits en un comitè setmanalment on es decideix quina és la millor opció terapèutica.

Un cop definit el pla de tractament individualitzat, la cirurgia és el tractament habitual d'aquesta patologia, on realitzem la conservació de la mama en més del 85% dels casos. Per a tal finalitat es realitza Cirurgia Oncoplàstica de la mama que consisteix a realitzar cirurgia amb marges oncològics, mantenint la integritat i estètica de la mama.

Per tal de minimitzar la dissecció i eliminació dels ganglis de l'aixella (limfadenectomia axil·lar), realitzem la detecció del gangli sentinella mitjançant marcació amb tècniques de medicina nuclear. Un cop analitzat aquest gangli, podem definir amb exactitud si es requereix o no completar el buidament de l'aixella. D'aquesta manera evitem un gran percentatge de limfadenectomies axil·lars innecessàries.

Així mateix, si fos necessària realitzar-la, som pioners en la limfadenectomia per via endoscòpica que aconsegueix una recuperació òptima amb mínimes complicacions.

En els casos en què la pacient requereixi una mastectomia intentem preservar el complex arèola-mugró realitzant tècniques endoscòpiques, el que ens permeten realitzar incisions allunyades del contorn mamari per introduir un expansor o pròtesis i que garanteixi la màxima cosmètica.