Grip, haig de vacunar el meu fill / filla?

Què és la grip?
La grip és una malaltia vírica, produïda pel virus influenza, molt contagiosa que es transmet de persona a persona a través de l'aire (per la tos o els esternuts) o per mitjà d'objectes contaminats amb el virus (joguines, tovalloles o per les mans). És molt important per evitar el contagi una correcta higiene de mans i de tots els objectes que hagin pogut estar en contacte amb algun nen afectat de grip.

Els símptomes típics de la grip són febre alta, mal estar general (els nens solen dir que els fa mal tot) i cefalea associades a símptomes respiratoris com ara mal de coll, tos i mucositat. En algunes ocasions poden presentar-se també símptomes gastrointestinals com vòmits i diarrea.

En general la febre sol remetre als 5-7 dies, si bé els símptomes acompanyants poden persistir durant unes 2 setmanes.

No sol ser una malaltia greu en els nens, si bé els lactants i els nens que pateixen malalties de base com l'asma infantil, la diabetis o cardiopaties estan més exposats a presentar complicacions.

Com es tracta la grip?
En tractar-se d'una malaltia vírica, la grip no té un tractament específic que resulti eficaç, però en casos de complicacions greus hi ha medicaments antivirals d'ús excepcional.

És molt important ressaltar que els antibiòtics no serveixen de res en el tractament de la grip i només seran útils en el tractament d'alguna de les seves complicacions.

El tractament de la grip va encaminat a millorar els símptomes i afavorir el confort del nen i es basa en 3 pilars:

  • 1. S'administraran antitèrmics / analgèsics com paracetamol o ibuprofèn per ajudar a controlar la febre, la cefalea, el dolor muscular i, de forma genèrica, el mal estar general.
  • 2. Serà important assegurar una correcta hidratació, per la qual cosa és molt important assegurar la ingesta de líquids de manera abundant.
  • 3. Repòs fins a la resolució del procés.

He de vacunar el meu fill de la grip?
El virus de la grip té la capacitat de mutar cada any pel que l'administració de la vacuna no genera una immunitat permanent i per això, en els casos en què la vacunació estigui indicada, cal revacunar cada any.

Es recomana la vacunació anual als nens amb malalties de base que els facin més propensos a les complicacions, com nens amb asma, diabetis, algunes malalties renals, malalties del sistema immunològic, pacients neurològics, pacients cardiòpates, etc.

També s'ha de vacunar de la grip als nens i resta de convivents de malalts (siguin nens o adults) en els quals podria resultar especialment perillosa aquesta malaltia, com són els que tenen malalties cròniques o de la immunitat.