Cirurgia pediàtrica

En aquesta especialitat es requereixen coneixements i habilitats tant de la cirurgia com de la pediatria per al tractament integral de les anomalies congènites i adquirides pròpies d'aquesta etapa del desenvolupament.

La Cirurgia Pediàtrica és l’especialitat que s’encarrega del tractament quirúrgic de la patologia quirúrgica del nen des del naixement fins el 16 anys d’edat.

Comptem amb equips quirúrgics amb una àmplia experiència, dedicats exclusivament al pacient pediàtric així com professionals anestesistes pediàtrics. A més us donem suport mèdic pediàtric durant les 24 hores del dia.

Per nosaltres és molt important el benestar dels nens i dels pares durant l’ingrés, per això intentem crear un espai comfortable on el nen visqui el procediment quirúrgic amb la màxima tranquil·litat i familiaritat possible


Processos Quirúrgics habituals:
 • Granuloma Umbilical.
 • Sinèquies labials.
 • Frenet lingual.
 • Frenet labial.
 • Ungla incarnata.
Cirurgia Pediàtrica General i Digestiva
 • Laparoscòpia en nadons i nens
 • Hèrnia, hidrocele i quist de cordó
 • Omfalocele
 • Gastrosquisi
 • Atrèsia d’esòfag
 • Atrèsia intestinal
 • Malrotació intestinal
 • Tractament quirúrgic del reflux gastroesofàgic
 • Piloromiotomia
 • Acalàsia
 • Ili meconial
 • Anomalies del conducte onfalomesentèric
 • Duplicacions del tub digestiu
 • Invaginació intestinal
 • Apendicectomia: abordatges obert i laparoscòpic
 • Enterocolitis necrotitzant
 • Anomalies ano-rectals
 • Biòpsia rectal
 • Malaltia de Hirschsprung abordatge obert o transanal
 • Poliposi rectal
 • Fissura anal i fístula anal
 • Prolapse rectal
 • Colostomia i ileostomia
 • Colecistectomia - oberta i laparoscòpica
 • Quist de colèdoc
 • Esplenectomia
 • Apendicitis
Cirurgia Urologia
 • Fimosi
 • Abordatge laparoscòpic i retroperitoneoscòpic del ronyó i urèter
 • Obstrucció de la unió pieloureteral
 • Nefrectomia parcial i total
 • Ureteronefrectomia
 • Reflux vesicoureteral: correcció endoscòpica
 • Reflux vesicoureteral: correcció quirúrgica
 • La duplicació ureteral
 • Derivació urinària i desderivació
 • Cirurgia dels càlculs renals
 • Vàlvules uretra posterior
 • Hipospàdies
 • Penis enterrat
 • Criptorquídia, ectòpia testicular.
 • Torsió testicular, torsió hidàtide de Morgagny
 • Meatotomia meatoplàstia
 • Ambigüitat genital
 • Cirurgia ginecològica en la nena
 • Ninfoplàstia
 • Testicle no descendit.
Cirurgia dermatològiques
 • Cirurgia lesions cutànies congènites o adquirides
 • Cirurgia de les lesions cutànies complexes (nevus gegant)
 • Tractament cremades (no grans cremats)