Unitat de cognició i conducta

La Neuropsicologia és el camp de la Psicologia que s’encarrega de descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals degudes a una alteració funcional i/o estructural del sistema nerviós central (com per exemple: Alzheimer, Parkinson, accidents cerebrovasculars, tumor cerebrals, etc.)