Unitat de Neurologia Vascular

El nostre equip desenvolupa la seva activitat en l'hospitalització i atén principalment la patologia neurològica urgent i aguda durant els dies laborables de 8.00 a 16.00h.

El nostre equip mèdic el formen la Dra Sònia Huertas i la Dra Jessica Molina.