El nostre equip

Dr. Jerzy Krupinski (Cap del servei) - Número de col·legiat 34537
Dr. Andreu Massot Tarrus - Número de col·legiat 39991
Dra. Jessica Molina Seguin
Dr. Pau Pastor Muñoz - Número de col·legiat 29167
Dra. Mª Teresa Buongiorno - Número de col·legiada 46017
Dra. Meritxell Martínez Ferri - Número de col·legiada 19216
Dra.Yiyang Lin Miao
Dra.Sarah Besora Tavera - Número de col·legiada 48138
Dra. Mª Jose Manresa Pina - Número de col·legiada 18383

Neuropsicologia
Sra. Marta Almeria
- Número de col·legiada 22240
Dra. Laura Casas - Número de col·legiada 11458

Infermeria
Sra. Silvia Romero - Número de col·legiada 08-03864

Treball Social
Sra. Gemma Tomé
- Número de col·legiada 4980

Equip de recerca
Dra. Mª Teresa Buongiorno - Número de col·legiada 46017
Cristina Artero Montserrate - Número de col·legiada 08-069513
Marta Almeria Vivó - Número de col·legiada 22240
Sònia Arribas Pardo - Número de col·legiada 20026
Laura Comes Romero
Gemma Guàrdia Valls
Judit López Catena
Natàlia Cullell Fornés