Alimarket Sanidad y Dependencia convida al servei de Neurologia de l’HUMT a compartir el seu coneixement sobre dany cerebral adquirit

Sota el títol "Rehabilitació del dany cerebral adquirit. És necessari universalitzar l'atenció", la publicació Alimarket Sanidad y Dependencia ha donat a conèixer recentment un informe centrat en la demanda creixent de recursos d'atenció i rehabilitació a les persones amb dany cerebral adquirit (DCA).

Són nombrosos els centres i professionals que hi han aportat el seu coneixement, entre ells el Dr. Jerzy Krupinsky, cap del servei de Neurologia de l'HUMT. En aquest sentit, a la pàgina 41 del document en qüestió s'explica com l'HUMT tracta aquesta patologia, fent especial èmfasi en el caràcter multidisciplinar de l'abordatge: "en centre presta serveis en les primeres fases mitjançant un equip mèdic especialista en neurologia i rehabilitació, el qual coordina serveis d'infermeria, neuropsicologia, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i treball social, per tal de preparar al pacient i a la seva família oferint els recursos més adequats per a la fase crònica".


Llegir l'informe sencer