Unitat d'insuficiència cardíaca

A causa de l'envelliment de la població i a la millora de la supervivència en el tractament de les cardiopaties agudes, cada vegada més persones desenvolupen Insuficiència Cardíaca, que es considera com una de les «epidèmies de segle XXI»

Des de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca treballem per fer un correcte maneig dels pacients amb IC. Ens centrem en programes multidisciplinaris i internivells, focalitzats en la infermeria i basats en una major accessibilitat del pacient que ens permeti fer un diagnòstic i tractament precoç de les descompensacions. Afavorim el protagonisme dels pacients, ja que els fem copartícips de la seva malaltia, fomentant la autocura mitjançant l'educació sanitària. Per aquest motiu és capdalt la connexió directa amb l'Atenció Primària.