Unitat d'Hospitalització a Domicili (HAD)

La Unitat d'Hospitalització a Domicili (HAD) és una modalitat hospitalària assistencial que ofereix un conjunt d’atencions, cures mèdiques i d’infermeria de qualitat equiparables a les del rang hospitalari, però es presta al lloc de residència del pacient (domicili habitual, pisos tutelats, residències...).

A Catalunya existeixen 27 Unitats d’Hospitalització a Domicili, la primera de les quals va néixer l’any 1981. Això vol dir que el 76% dels hospitals públics de Catalunya tenen un servei d’Hospitalització a Domicili. En tot l’Estat espanyol existeixen 109 serveis d’Hospitalització a Domicili, Catalunya i el Pais Valencià són les regions on més n’hi ha (amb 27 cadascuna).

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa es va posar en marxa el 14 de desembre de l’any 2001, i ha demostrat ser una alternativa real a l'hospitalització convencional, ja que es tracta d'un servei molt satisfactori tant per al pacient com per al seu entorn. Amb els anys, ha guanyat en complexitat i especialització, és una unitat pionera en el territori i actualment una de les poques unitats amb permís per a transfondre derivats hemopoètics a domicili.

Per a fer-ne ús, primer de tot la persona tributària ha de requerir un tractament o cura que necessiti d'un ingrés hospitalari. Si no és el cas, el tractament de la persona ha de ser assumit per les unitats assistencials que fan el seguiment (Atenció Primària, UFC, PADES...). Si es compleix el primer requisit, el metge responsable es posa en contacte amb l’equip HAD, i conjuntament decideixen la millor actitud terapèutica després de valorar tots els requisit específics d’ingrés. El pacient i la família han d’acceptar aquesta modalitat d’atenció quan se’ls planteja.

La persona que ingressa a HAD pot anar a les consultes externes, atenció primària, residències geriàtriques, urgències o qualsevol unitat d’hospitalització, tant del nostre hospital com de qualsevol altre hospital.

L’equip

El Servei d’Hospitalització a Domicili està format per un equip de 3 metges i 4 infermeres (1 d’elles compartida amb PADES).

Ofereix servei de visites de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00h, i guàrdies de 8.00 fins a les 14.00h els caps de setmana i festius.

Els integrants de l’equip assistencial són:
Dr. Ramon Porta Castejón - número de col·legiat: 18091
Dr Gastón Araujo Espinoza - número de col·legiat: 57793
Dra. Mireia Martínez Gil - número de col·legiada: 36743
DUE Montserrat Carrasco Sánchez
DUE Solange Platero Roig
DUE Lidia Ortega Polonio
DUE Elisabet Cecilia Prades

La cap de servei és la Dra Helena Monzón i la supervisora d’infermeria la DUE Ana Algarra.