Unitat funcional de suport al pacient geriàtric/fràgil (UFISS)

La Unitat funciona de suport al pacient geriàtric, intervé com un equip consultor i de suport als diferents serveis hospitalaris en l’assistència del pacient geriàtric i fràgil. Realitza una valoració integral centrada en el pacient i les seves necessitats.

Especialitzada en l’abordatge del pacient geriàtric, realitza coordinació amb els centres sociosanitaris i orienta sobre els suports necessaris a l’alta hospitalària que més s’ajustin a les seves necessitats per tal de garantir el contínuum assistencial.


Forma part de la unitat d’ortogeriatria, on realitza proactivitat en el pacient geriàtric amb fractura de fèmur.