Recerca - Àrea de Medicina Perioperatòria

La missió de l’Àrea de Medicina Perioperatòria és la de promoure la generació de coneixement i innovació que motivin avenços i creixement en la disciplina de la medicina perioperatòria.

La visió està orientada a la producció científica, ètica, de qualitat i eficient, com a motor de lideratge i referència de la Fundació per la Docència i la Recerca de MútuaTerrassa en l’àmbit de la medicina perioperatòria.